Lịch nở hoa dự kiến của mùa xuân 2014 ở Hàn Quốc. Các loại hoa được dự báo bao gồm hoa anh đào, hoa Gaenari và hoa Jintalae. Các lễ hội hoa mùa xuân năm 2014 cũng được tổ chức dựa trên lịch dự báo này.

Lịch khai hoa xuân 2014 ở Hàn Quốc

Lịch khai hoa xuân 2014 ở Hàn Quốc

Lịch nở hoa anh đào:

Khu vựcDự báoHàng năm2013
Seogwipo
27/3
24/3 (+3)
17/3 (+10)
Busan
01/4
28/3 (+4)
21/3 (+11)
Yeosu
02/4
02/4 (+0)
25/3 (+8)
Tongyeong
01/4
30/3 (+2)
25/3 (+7)
Gwangju
02/4
02/4 (+0)
29/3 (+4)
Jeonju
06/4
05/4 (+1)
03/4 (+3)
Daegu
05/4
31/3 (+5)
23/3 (+13)
Pohang
05/4
31/3 (+5)
20/3 (+16)
Daejeon
07/4
05/4 (+2)
03/4 (+4)
Chungju
10/4
07/4 (+3)
14/4 (-4)
Seoul
11/4
10/4 (+1)
15/4 (-4)
Incheon
15/4
13/4 (+2)
17/4 (-2)
Gangneung
10/4
05/4 (+5)
09/4 (+1)
Chuncheon
13/4
12/4 (+1)
15/4 (-2)
Đường tàu Jinhae
31/3
-
21/3 (+10)
Chùa Ssanggye ở Hadong và đường hoa anh đào Sibni
04/4
-
25/3 (+10)
Jinju
12/4
-
10/4 (+2)
Suối Musim – Chungju
11/4
-
05/4 (+6)
Khu vực Bomun – Gyeongju
12/4
-
31/3 (+12)
Yeouido – Seoul
08/4
-
15/4 (-7)
Bình quân +2,6 ngày+5 ngày

Lễ hội hoa anh đào ở Jinhae (Ảnh: Naver)

Lễ hội hoa anh đào ở Jinhae

Lễ hội hoa anh đào ở Jinhae

Lễ hội hoa anh đào ở Jinhae

Lễ hội hoa anh đào ở Jinhae

Lễ hội hoa anh đào ở Jinhae

Lễ hội hoa anh đào ở Jinhae

Lễ hội hoa anh đào ở Jinhae

Lễ hội hoa anh đào ở Jinhae

Lễ hội hoa anh đào ở Jinhae

 (nguồn: thongtinhanquoc)