Khách hàng đăng ký gói thiết kế riêng vui lòng gửi thông tin theo nhưng mục dưới đây để chúng tôi tư vấn và lên lịch trình phù hợp!

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHI TIẾT YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Tên đoàn thể/ tổ chức

 

 

2

Người đại diện

 

 

3

Địa chỉ

 

 

4

Điện thoại

 

 

5

Địa chỉ E-mail

 

 

6

Yêu cầu tri liệu/ phẫu thuật/ thăm khám

 

 

7

Thời gian muốn khởi hành

 

 

8

Thời gian kết thúc lịch trình

 

 

9

Số lượng

 

 

10

Yêu cầu chỗ ở

 

 

11

Yêu cầu vé máy bay

 

 

12

Yêu cầu về ăn uống

 

 

13

Yêu cầu về thăm quan

 

 

14

Yêu cầu về mua sắm

 

 

15

Yêu cầu về xe cộ

 

 

16

Yêu cầu về phiên dịch

 

 

17

Chi phí dự trù cho một người

 

 

18

Chi phí dự trù cho cả đoàn