1. Văn phòng tư vấn du lịch thẩm mỹ Hàn Quốc ST VIKO là một thương hiệu thuộc công ty cổ phần đầu tư thương mại KL Việt Nam.

                                                                                           

 

2.  Công ty cổ phần đầu tư thương mại KL Việt Nam là chi nhánh của KL Hàn Quốc - được chính phủ Hàn Quốc cấp phép hoạt động trong mảng tư vấn du lịch y tế .


Bản dịch:

3. Giấy chứng nhận KL Việt Nam trực thuộc KL Hàn Quốc.