PHẪU THUẬT
HÀM HÔ LÀ GÌ?

Là phương pháp phẫu thuật được thực hiện trong trường hợp không phải do răng mà là do lợi hô ra phía trước. Nhổ răng số 4 sau đó cắt phần xương tại vị trí trống đó, đẩy hàm lùi về phía sau và cố định xương lại.

Đăng ký tư vấn
Du lịch Thẩm mỹ    Dịch vụ quan tâm