ID HOSPITAL – BỆNH VIỆN THẨM MỸ ID

 

Địa chỉ: 574-2 Sinsa dong, Gangnam gu, Seoul, Korea

Website: http://www.idhospital.com

Tel: 02-547-0050 / 02-547-0290

Fax: 02-547-0179

Email: id@idhospital.com

Đại diện: Bark Sanghun

Hệ thống bệnh viện đối tác- Bệnh viên IDHệ thống bệnh viện đối tác- Bệnh viên ID\

Hệ thống bệnh viện đối tác- Bệnh viên ID