BỆNH VIỆN 31 THÁNG 4

Địa chỉ: April 31 Plastic Surgery Metro Line 7 Nonhyeon Station Exit 1

Website: http://www.april31.co.kr/

Tel: (02)540-6777

Đại diện: Kim Jae Hoon